Przejdź do treści
Władze

Komenda hufca

Komendantka hufca: phm. Dominika Biernacka

Zastępczyni komendantki do spraw pracy z kadrą: phm. Klaudia Frontczak

Skarbniczka: pwd. Weronika Ciągło

Członkini Komendy do spraw programu: pwd. Ewelina Toboła

Członkini Komendy do spraw organizacyjnych i promocji: pwd. Weronika Sieradzka

 

Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący: hm. Jan Sukiennik

Zastępca: phm. Anna Koprowska

Członek: phm. Jacek Karolczak