Przejdź do treści
Władze

Komenda hufca

Komendant hufca: pwd. Jakub Poźniak

Zastępca (do spraw organizacyjnych): pwd. Jan Kolanowski

Skarbnik: pwd. Alan Filas

Członek Komendy do spraw programu: phm. Kornelia Sydor

Członek Komendy do spraw kształcenia i pracy z kadrą: phm. Klaudia Durowicz

 

Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący: phm. Jan Sukiennik

Zastępca: phm. Joanna Kolanowska

Sekretarz: phm. Anna Koprowska