Przejdź do treści
Władze

Komenda hufca

Komendant hufca: phm. Jakub Poźniak

Zastępca (do spraw organizacyjnych): phm. Jan Kolanowski

Skarbnik: phm. Alan Filas

Członek Komendy do spraw programu: pwd. Dominika Biernacka

Członek Komendy do spraw kształcenia i pracy z kadrą: phm. Klaudia Durowicz

 

Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący: hm. Jan Sukiennik

Zastępca: phm. Jacek Karolczak

Sekretarz: phm. Anna Koprowska