O NAS

Według Statutu ZHP komisja rewizyjna jest władzą hufca – organem kontrolnym hufca odpowiedzialnym przed zjazdem hufca. Komisja rewizyjna pochodzi z wyboru, liczy co najmniej trzech członków. Zjazd hufca jako jego najwyższa władza określa liczebność i wybiera komisję rewizyjną hufca.

Komisja rewizyjna piszę opinię w sprawie sprawozdania komendy hufca na zjazdach. Komisja rewizyjna wnioskuje o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca. Komisja Rewizyjna może zwołać zjazd nadzwyczajny hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

1) czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,

2) sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i  celowości,

3) ocenia realizację programu rozwoju hufca,

4) przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,

5) przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,

6) przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie    absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,

7) wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.

Ciekawostka -  do komisji rewizyjnej nie mogą kandydować instruktorzy bezpośrednio związani z odpowiedzialnością materialną w hufcu.

 

 NASZA KOMISJA REWIZYJNA

Komisja została wybrana na Zjeździe Zwyczajnym jesienią 2015 roku.

hm. Anna Pospieszna - macierzyste środowisko to 45 PDH "Bór". Była przyboczną w 12 NMGZ "Czterolistne koniczynki" (aktualnie 45 NMGZ). Była szefem zespołu promocji hufca, aktualnie jest jego członkiem. W latach 2007-2011 Komendantka Hufca Poznań Nowe Miasto. Z zawodu antropolog kulturowy. Pasjonuje się antropologią kulturową, fotografią, produkcją filmową, grafiką oraz tworzeniem stron www. 

Kontakt: anka45@autpgraf.pl

pwd. Jan Sukiennik - od początku swojej harcerskiej przygpdy jest związany z 2 Poznańską Drużyną Harcerską "Komandorzy" im. Kazimierza Wielkiego, w której aktualnie pełni funkcję drużynowego. Na szczeblu hufca działa również w zespole ds. strategii hufca. Stdiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Lubi spędzać wolny czas na pieszych wędrówkach, zwłaszcza górskich, pływaniu, a także na lekturze różnorodnych pozycji.

Kontakt: janzukiennik1372@gmail.com

phm. Dorota Gołębiowska -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wyobrazona.stronazen.pl/dm.jpg

Kontakt: dorott@gmail.com

Chcemy by komisja rewizyjna nie była tylko organem kontrolującym, ale przede wszystkim doradczym i służącym pomocą. Z chęcią odpowiemy wam na każde pytania związane z działalnością jednostki – od organizacji biwaku przez obóz po zajęcia linowe na zbiórkach czy zbiórki pieniędzy i sponsoring. 

nasz fanpage

ciasteczka

hpnm.pl używa ciasteczek w celu dostarczenia jak najlepszych wrażeń z korzystania ze strony. Jeżeli nie wiesz, do czego służą i jak działają pliki cookies, zapoznaj się z tym artykułem z Wikipedii.

Ciasteczka możesz kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli ustawienia zezwalają na użycie plików cookies oznacza to, że zgadzasz się na ich wykorzystanie przez stronę hpnm.pl