Czym jest komisja rewizyjna wg statutu

Według Statutu ZHP komisja rewizyjna jest władzą hufca – organem kontrolnym hufca odpowiedzialnym przed zjazdem hufca. Komisja rewizyjna pochodzi z wyboru, liczy co najmniej trzech członków. Zjazd hufca jako jego najwyższa władza określa liczebność i wybiera komisję rewizyjną hufca.

Komisja rewizyjna piszę opinię w sprawie sprawozdania komendy hufca na zjazdach. Komisja rewizyjna wnioskuje o o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca. Komisja Rewizyjna może zwołać zjazd nadzwyczajny hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

  1. czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  2. sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i  celowości,
  3. ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  4. przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,
  5. przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,
  6. przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie    absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,
  7. wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.

Ciekawostka -  do komisji rewizyjnej nie mogą kandydować instruktorzy bezpośrednio związani z odpowiedzialnością materialną w hufcu

nasz fanpage

ciasteczka

hpnm.pl używa ciasteczek w celu dostarczenia jak najlepszych wrażeń z korzystania ze strony. Jeżeli nie wiesz, do czego służą i jak działają pliki cookies, zapoznaj się z tym artykułem z Wikipedii.

Ciasteczka możesz kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli ustawienia zezwalają na użycie plików cookies oznacza to, że zgadzasz się na ich wykorzystanie przez stronę hpnm.pl